Využití květinových cibulek jako ochranné zdi mezi „světem tam venku“ a klidnou zahradou

PřehlcenÍ informacemi

Svět je jako jedna velká počÍtačová obrazovka: jejÍ sledovánÍ může být zahlcujÍcÍ. Jde o přehlcenÍ informacemi, ale přitom se bez nich nemůžeme obejÍt. Tak jak se můžeme vrátit ke „zdravÍ“? Jak můžeme zmÍrnit napětÍ, užÍvat si života a dosáhnout vnitřnÍ pohody? Rostliny a květiny sloužÍ doslova i obrazně jako ochranná zeď mezi turbulentnÍm a vysoce náročným „světem tam venku“ a našÍ potřebou klidu mysli.

HtS-outdoor-080_aangepast.jpg

Čas vypnout

Když jsme dlouho „on-line“, potřebujeme se také uvolnit a zÍskat perspektivu. Květiny a rostliny náš život dělajÍ přÍjemnějšÍm, protože jsou pro nás dobré a pomáhajÍ nám vypořádat se s napětÍm. Uvolněte se a dobijte si baterie při sázenÍ květinových cibulek, jako jsou tulipány, hyacinty, narcisy a bledule. Kromě toho, že je to dobré pro vás, je to dobré i pro biodiverzitu.

HtS-outdoor-056_aangepast.jpg HtS-outdoor-071_aangepast.jpg

HtS-outdoor-075_aangepast.jpg HtS-outdoor-081_aangepast.jpg

Ochrana

NejdůležitějšÍm cÍlem při zahradnÍm designu pro tento trend je navozenÍ pocitu klidu. Vybudujte si své útočiště před každodennÍmi stresy modernÍho života. VyužitÍ květinových cibulek sloužÍ jako ochranná zeď mezi chaotickým „světem tam venku“ a vašÍ vlastnÍ klidnou zahradou. Abyste toho cÍle dosáhli, sázejte je do poloprůhledných velkých trsů, které zdůraznÍ jemnost světle pastelových květin. Sáhněte po odrůdách s uklidňujÍcÍm a konejšivým vzhledem.

HtS-outdoor-025_aangepast.jpg