Zahrádkářské radosti na balkónech a terasách

Barva

Během pandemie jsme se všichni stali mnohem závislejšÍmi na našem vlastnÍm životnÍm prostoru. A čas, který nynÍ musÍme trávit doma, si chceme náležitě užÍvat. NenÍ proto divu, že zahradničenÍ teď zažÍvá zlaté časy. A ne, nepotřebujete k tomu zahrádku! Chcete-li se obklopit zelenÍ, můžete k tomu najÍt skvělé mÍsto na balkónu nebo terase. Když květinové cibulky do květináčů zasadÍte na podzim, bude vám odměnou balkón nebo terasa plná barev hned zkraje jara.

Útulno

Rozzařte svůj balkón nebo terasu veselými posly jara, jako jsou modřence (Muscari), hyacinty (Hyacinthus), narcisy (Narcissus) a tulipány (Tulipa). StačÍ k tomu postavit na balkón nebo terasu různé truhlÍky a květináče. Samozřejmě nemusejÍ zůstat jen na zemi. Když je postavÍte na stůl nebo použijete zvýšené květináče, ozvláštnÍte tÍm svůj venkovnÍ prostor a vytvořÍte v něm útulné koutky.

SázenÍ

Cibulky by se měly sázet na podzim, dřÍve než přijde mráz, protože aby mohly ukázat svůj plný potenciál, potřebujÍ chlad zimy. Pamatujte na to, že cibulky musÍte vždy sázet do květináčů a/nebo truhlÍků s otvory na dně, kterými bude odtékat nadbytečná voda.

  1. Pro správný odtok vody vložte do spodnÍ části květináče vrstvu starých střepů z květináčů, hydroponických hliněných pelet nebo štěrku.
  2. Přes střepy, pelety nebo štěrk rozprostřete do květináčů vrstvu kompostu.
  3. Do kompostu zasaďte cibulky. Když je zasadÍte blÍzko sebe, vytvořÍte tÍm ohromujÍcÍ efekt.
  4. Do květináčů na cibulky nasypte vrstvu kompostu a pevně ho stlačte.
  5. A nakonec je dobře zalijte vodou.
  6. Až cibulky začnou na jaře růst, postarejte se, aby nevyschly. Dostatečné množstvÍ vláhy stimuluje růst a květy.

Co je dobré vědět:

  • Už jste slyšeli o sázenÍ ve stylu lasagne v květináčÍch a truhlÍcÍch? Touto metodou sázÍte květinové cibulky ve vrstvách. A dÍky tomu, že vrstvy budou kvést postupně, budete mÍt na balkóně nebo na terase rozkvetlé cibuloviny po celé týdny.
  • Pokud jsou květináče nebo nádoby umÍstěny na velmi větrném mÍstě, je lepšÍ je osázet cibulkami, jako jsou krokusy, ladoňka sibiřská (Scilla), ladonička (Chionodoxa), modřenec (Muscari) nebo mini narcisy (Narcissus). U těch tolik nehrozÍ, že by je vÍtr poškodil, protože nejsou tak vysoké.

224819_aangepast.jpg 225019_aangepast.jpg

225033_aangepast.jpg 225010_aangepast.jpg

225013_aangepast.jpg