Zahradní trend pro rok 2023: pocta přírodě

Přirozená atmosféra

PřÍroda dostává volnějšÍ ruku a zahrady jsou stále divočejšÍ. DÍky vysázenÍ mnoha rostlin různých odrůd namÍsto jedné a té samé se zvyšuje biodiverzita. DlažebnÍ desky a dalšÍ zpevněné povrchy jsou méně důležité. Pevné povrchy, pokud už tam nějaké jsou, tvořÍ částečné dlážděnÍ, které si razÍ svou cestu skrz vegetaci.

Malý venkovnÍ prostor

Pryč jsou ty doby, kdy malá zahrada nebo balkon byly důvodem, proč nemÍt žádnou vegetaci. Přijměte výzvu a obklopte se přÍrodou i na tom nejmenšÍm venkovnÍm prostoru. V každém venkovnÍm prostoru, ať už sebemenšÍm, lidé vytvářejÍ živoucÍ zelená prostředÍ s bohatou a rozmanitou vegetacÍ. Na zábradlÍ, v květináčÍch či prostřednictvÍm vertikálnÍ výsadby, anebo ještě lépe, všechno dohromady. PřÍroda je všude.

Organická symbióza

KlÍčové jsou přirozené, vyvážené barvy, napřÍklad odstÍny hnědé a zelené. Přidejte jemné bÍlé, světle fialové a decentnÍ červené tóny, to vše bez narušenÍ přirozeného charakteru. PoužitÍ květin a rostlin je přÍjemné pro oko a přirozené. Už nenajdete rostliny stojÍcÍ vzpřÍmeně v designových květináčÍch, ale symbiózu mezi různými prvky přÍrody.

Poezie v zahradě

Květinové cibulky hrajÍ při vytvářenÍ atmosféry divoké zahrady důležitou roli. Tulipány, narcisy, modřence a hyacinty zvyšujÍ objem zeleně. VybÍrejte spÍše botanické odrůdy, jako jsou botanické tulipány, narcisy a hyacintovce britské, a použijte je jako přÍrodnÍ báseň, v nÍž kvetoucÍ cibuloviny tvarově nebo kompozičně korespondujÍ s ostatnÍmi rostlinami.

OTN-Outdoor-007_aangepast.png OTN-Outdoor-026_aangepast.png

OTN-Outdoor-035_aangepast.png OTN-Outdoor-056_aangepast.png

OTN-Outdoor-066_aangepast.png