Zvýšení biodiverzity pomocí letních cibulovin

Květiny navÍc

Květiny dodávajÍ zahradě velkou okrasnou hodnotu. Barevné moře květin se vám bude velmi lÍbit. Člověk se pohledem na květiny kochá, ale pro hmyz, jako jsou včely a motýli, jsou květiny životně důležité. Pyl a nektar jim sloužÍ za potravu. Vysaďte si proto na zahradě některé květiny navÍc. LetnÍ cibuloviny majÍ spoustu květů a nenÍ jich nikdy dost.

LetnÍ cibuloviny

LetnÍ cibuloviny jsou přÍmo přebornÍky v tvorbě velkého množstvÍ květů a v zajišťovánÍ nektaru a pylu. Nejlépe vám posloužÍ šuškarda (Liatris). MečÍk habešský (Gladiolus callianthus), krokosmie a jiřiny s otevřeným srdcem. Zahrada plná bzučÍcÍch včel a třepotajÍcÍch se motýlů bude dělat radost hmyzu i vám.

Odrůdy

Tak jako lidé, ani včely a motýli se neživÍ stále stejnou potravou. Proto je důležité dbát na to, aby na zahradě byla rozmanitá potrava v podobě nektaru a pylu. To můžete zajistit pomocÍ „zahradnÍho oblouku“ – pestré škály rostlin s různou dobou rozkvětu. K rozmanitosti skvěle přispÍvajÍ letnÍ cibuloviny. DÍky tomu bude potrava zajištěna po celý rok.

Jiřiny

Jiřina je letnÍ cibulovina, která poskytuje hmyzu potravu po velmi dlouhou dobu. Kvete totiž až do prvnÍch mrazů, tedy dlouho do podzimu. Když jiřiny odlistÍme, vytvořÍ nová poupata. Jakmile květina uvadne, odstranÍme ji, aby mohly vyrůst nové květiny a s nimi i nová potrava.

Rovnováha

Biodiverzita jednoduše znamená rozmanitost forem života. NenÍ ryb bez planktonu, nenÍ opic bez stromů a nenÍ včel bez květů. Různé druhy zvÍřat a rostlin zachovávajÍ vzájemnou rovnováhu. Společně tvořÍ živou, plodnou přÍrodu. Biologickou rozmanitost můžeme zlepšovat, a to počÍnaje našÍ vlastnÍ zahradou. PřipojÍte se k nám?

Dahlia-013_aangepast.png Liatris-007_aangepast.png

Liatris-011_aangepast.png 243545_aangepast.png